Fundusze Krajowe

Projekt ,,Opracowanie i uruchomienie innowacyjnej technologii odlewania ciśnieniowego z wykorzystaniem ukierunkowanej krystalizacji stosowanej w celu poprawy jakości struktury i powierzchni małogabarytowych detali” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Ścieżka dla Mazowsza

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania wysokociśnieniowych odlewów ze stopów Al-Si. Demonstratorem rozwiązania będą odlewy o znacznie poprawionej szczelności i wysokiej jakości powierzchni.

Główny cel projektu, którym jest zaprojektowanie, uruchomienie i przetestowanie procesu odlewania wymagających detali o zminimalizowanej porowatości i poprawionych parametrach użytkowych zostanie osiągnięty poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych, które obejmą wytworzenie oraz integrację nowoczesnych technik procesowych w ramach jednego ciągu technologicznego.

 

Planowane efekty:

Nowa technologia wytwarzania odlewów o obniżonym oraz kontrolowanym rozkładzie porowatości i poprawionej jakości powierzchni, której demonstratorem będą elementy o poprawionej szczelności, parametrach mechanicznych i wysokiej jakości powierzchni pozwoli na:

  • znaczną redukcję kosztów wytwarzania dotychczas produkowanych detali
  • wprowadzenie do oferty firmy nowego asortymentu wyrobów o wysokich walorach użytkowych: niskiej porowatości, wysokiej jakości powierzchni oraz poprawionych parametrach wytrzymałościowych.

 

Okres realizacji projektu: 03.2020-09.2022

Wartość projektu: 10 981 101,03 zł

Wartość dofinansowania: 4 844 316,08 zł