Obróbka powierzchni

Wykonujemy kompletną obróbkę odlewu na centrach obróbczych, przy pomocy okrojników, maszyn wibrościernych, śrutownic, tokarek, frezarek lub za pomocą obróbki chemicznej. W procesie wykorzystujemy media oraz środki do wspomagania obróbki, zapewniając wygładzenie ostrych krawędzi elementów, usunięcie nierówności, odpowiednie oczyszczenie przed malowaniem, czy pokryciem antykorozyjnym.