POLITYKA JAKOŚCI FIRMY SAGA POLAND SP. Z O.O.

wyd. 10 z dnia 12.12.2017r.

Polityka Jakości stanowi część strategii działalności firmy „SAGA” dotyczącą działania, rozwoju i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.
Celem Zarządu oraz Pracowników przedsiębiorstwa SAGA Poland Sp z o.o. jest wypełnianie zapotrzebowania klientów na elementy odlewane wykorzystywane w branży automotive, w tym w szczególności, elementów mocowań szyb samochodowych.
Wdrożenie, utrzymywanie oraz ciągłe doskonalenie SZJ wg norm EN ISO 9001: 2015 oraz IATF 16949:2016 umożliwia skuteczne zarządzanie procesami, gwarantując wymaganą jakość wyrobów „Saga” spełniając przy tym przepisy prawa.

 

Polityka Jakości firmy „SAGA” ukierunkowana jest na spełnianie następujących funkcji:

 1. jest podstawą do określania celów i zadań w realizowanych procesach, oraz do ciągłego doskonalenia produktów i zwiększania ich komplikacji/zaawansowania technicznego,
 2. sformułowana i przekazana wszystkim pracownikom firmy umożliwia jej zrozumienie poznanie celów i zadań firmy, a przede wszystkim zakresu odpowiedzialności za jej realizację wszystkich uczestników poszczególnych procesów,
 3. budowanie obecnej i perspektywicznej wiarygodności firmy jako solidnego i niezawodnego partnera.
 4. osiągnięcie silnej konkurencyjnej pozycji rynkowej.

 

Cele Polityki Jakości:

 • sprostanie rosnącym wymaganiom rynku oraz osiąganie powtarzalnej jakości i konkurencyjności wyrobów, działania zgodne z przepisami prawa,
 • doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
 • rozwijanie gamy produktowej w oparciu o elementy wykonane z profili aluminiowych i obrabiane na CNC,
 • wzrost zadowolenia Klientów dzięki ciągłej analizie oczekiwań i potrzeb Odbiorców,
 • stałe dostosowywanie sposobu obsługi Klienta do jego potrzeb.

 

Wyznaczone cele osiągane są poprzez:

 • przegląd systemu zarządzania zapewniający realizację wymagań jakościowych;
 • unowocześnianie i usprawnianie procesów kontroli jakości;
 • monitoring spełniania wymagań jakościowych poprzez stosowanie narzędzi statystycznej kontroli jakości;
 • doskonalenie wiedzy pracowników i szkolenie ich do stale unowocześnianych technicznie zadań produkcyjnych, także dla osiągania zadowolenia i satysfakcji pracowników;
 • organizowanie wewnętrznych i udział w zewnętrznych szkoleniach specjalistycznych;
 • automatyzacja stanowisk pracy poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych;
 • kreślenie odpowiedzialności i uprawnień dla kierownictwa każdego szczebla zarządzania;
 • wspólną realizację projektów z odbiorcami, zarówno techniczna jak i finansowa;
 • współpracę z placówkami naukowymi;
 • współpracę z kwalifikowanymi poddostawcami surowców;
 • usprawnianie procesów technologicznych poprzez ich automatyzację
 • terminowe świadczenie usług oraz stworzenie takich warunków dla klienta, aby w ramach swojej działalności zaproponować najlepszą ofertę spełniającą jego obecne i przyszłe wymagania;
 • działania na rzecz ochrony środowiska w realizacji wszystkich procesów produkcyjnych;
 • postępowanie zgodnie z kanonem zasad etycznych;
 • organizowanie kresowych przeglądów, oceniających skuteczność systemu zarządzania w osiąganiu tych celów.

 

Dla spełnienia celów jakościowych Zarząd Saga Poland Sp.z o.o. zobowiązuje się do stałego doskonalenia procesów związanych z zarządzaniem jakością oferowanych wyrobów. Zarząd firmy zapewnia, iż zarówno niniejsza Polityka Jakości jak również wynikające z niej cele jakościowe poszczególnych procesów i działalności są zrozumiałe dla wszystkich uczestników tych procesów i zostały wdrożone. Jednocześnie Zarząd gwarantuje, iż dla realizacji powyższych celów jakościowych zapewnione zostały niezbędne zasoby i środki ich realizacji.