POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY FIRMY SAGA POLAND SP. Z O.O.

wyd. 3 z dnia 16.12.2017r.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy jako integralna część polityki zarządzania firmy „Saga” wynika z naszej troski o utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia oraz warunków socjalnych.
Zadania z tym związane realizujemy respektując wymagania obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań kierując się poniższymi celami:

 • zapobieganie wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym oraz sytuacjom awaryjnym, a także natychmiastowe reagowanie w razie ich wystąpienia;
 • ciągłe doskonalenie i działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia, i ochrony przeciwpożarowej;
 • zapewnienie ergonomicznych oraz komfortowych stanowisk pracy.

 

Do realizacji tych celów zapewniamy:

 • organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • dostęp i przestrzeganie postanowień przepisów prawnych i innych wymagań,
 • ciągłą ocenę i ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami na stanowiskach pracy przy współpracy z zewnętrzną jednostką BHP oraz PPOŻ,
 • dążenie do stałej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy na stanowiskach pracy,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i współpracowników poprzez prowadzenie systematycznych formalizowanych rozmów z personelem, oraz uświadomienie im, że bezpieczeństwo dotyczy całego personelu na każdym poziomie schematu struktury organizacyjnej firmy,
 • ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne szkolenia w zakresie zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeprowadzanie systematycznych audytów bezpieczeństwa, analizę ich wyników oraz prowadzenie działań zapobiegawczych oraz korygujących,
 • odpowiednie środki finansowe, technologiczne oraz techniczne.

 

Niniejsza polityka została ogłoszona i zrozumiana, jest realizowana oraz ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych wewnątrz i na zewnątrz firmy, gdyż wszyscy nasi pracownicy oraz odwiedzający nas goście mają prawo czuć się bezpiecznie.