Projekt: „Opracowanie i wdrożenie programu produkcji pozycjonerów osprzętu szyb samochodowych wraz z procesem automatyzacji ich paletyzacji w oparciu o innowacyjny stop cynku o podwyższonych parametrach wytrzymałości termicznej i mechanicznej”

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego produktu, odlanego ze stopu cynku z aluminium, miedzią, tytanem i innymi mikrododatkami, który ze względu na swoje parametry techniczne i proces zautomatyzowanej kontroli spełni restrykcyjne wymagania sektora motoryzacyjnego i pozwoli zastąpić detale wykonywane dotychczas ze spieków stalowych. W rezultacie na rynek trafi produkt wyższej jakości, wytworzony w tańszym i bardziej energooszczędnym procesie produkcyjnym.

Nowy produkt pozwoli połączyć najlepsze cechy dotychczasowego materiału, czyli parametry techniczne i najlepsze cechy charakteryzujące odlewnictwo ciśnieniowe oparte o zautomatyzowany proces produkcyjny, czyli wydajność, powtarzalną jakość, niską czasochłonność i energooszczędność.

 

Dzięki realizacji projektu planowane jest osiągnięcie następujących efektów:

– obniżenie kosztów produkcji pozycjonerów przyklejanych do szyb samochodowych w porównaniu z kosztami produktów wykonywanych ze stali spiekowych,
– co najmniej 10% obniżenie kosztów poprzez wprowadzenie reżimu automatycznej kontroli produkcji – wzrost przychodów ze sprzedaży
– uzyskanie produktu o powtarzalnych i porównywalnych ze spiekami parametrach technicznych,
– uzyskanie właściwych tolerancji dla aplikacji spoiw, rozmieszczania pozycjonerów na nośnikach w układzie kartezjańskim lub szeregowym,
– obniżenie zużycia energii dla produkcji pojedynczego elementu o 80% w porównaniu z produkcją tego elementu przy pomocy spiekania,
– możliwie szerokie zastąpienie produktów ze stali spiekowej przez nowy, lżejszy produkt oparty o nowy stop, co da niższą wagę samochodu i wpłynie na oszczędność paliwa.
– nawiązanie stałej współpracy z uczelnią wyższą poprzez utworzenie staży absolwenckich,
– dyfuzja innowacji do sektora MSP oraz jednostek naukowych,
– transfer wiedzy z jednostki naukowo – badawczej do Wnioskodawcy,

Nowy produkt pozwoli połączyć najlepsze cechy dotychczasowego materiału, czyli parametry techniczne i najlepsze cechy charakteryzujące odlewnictwo ciśnieniowe oparte o zautomatyzowany proces produkcyjny, czyli wydajność, powtarzalną jakość, niską czasochłonność i energooszczędność.

 

Wartość projektu: 4 302 086,84 zł

Dofinansowanie z funduszy europejskich: 1 860 031,29 zł