Michał Szałas

Michał Szałas – Członek Zarządu Saga Poland Sp. z o.o.

Michał Szałas posiada szerokie, wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętym obszarze finansów zdobyte w międzynarodowych spółkach audytorskich Deloitte i BDO.

Czynnie uczestniczył w projektach z zakresu kształtowania strategii finansowej, rozwoju raportowania, sprawozdawczości, konsolidacji i restrukturyzacji, M&A, implementacji systemów ERP, wdrażania kontroli wewnętrznych i SOX, usprawnień procesowych.
Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Swoją wiedzę nieustannie poszerza poprzez przynależność do grona biegłych rewidentów.
Z Grupą Luma związany od 2017 roku, początkowo piastując stanowisko Dyrektora Księgowości oraz pracując jako pełniący obowiązki Dyrektora ds. Controllingu. Obecnie Michał przejął stanowisko Dyrektora Finansowego segmentu Automotive.