Malowanie natryskowe

Oprócz malowania kataforetycznego oferujemy również malowanie metodą natrysku pneumatycznego. Detale pokrywane są farbami ciekłymi w komorze lakierniczej firmy „ZUGIL”. Aktualnie wykonujemy powłoki z wykorzystaniem farb chemoutwardzalnych: podkładowych epoksydowych i nawierzchniowych poliuretanowych.