Maciej Malik

Maciej Malik – Członek Zarządu Saga Poland Sp. z o.o.