11.08.2020 r.

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

na dostawę surowców do testów dla projektu pt.: „Opracowanie i uruchomienie innowacyjnej technologii odlewania ciśnieniowego z wykorzystaniem ukierunkowanej krystalizacji stosowanej w celu poprawy jakości struktury i powierzchni małogabarytowych detali” została wybrana oferta Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Chemiczne STANCHEM Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 105A,
21-025 Niemce

09.07.2020 r.

SAGA Poland ogłasza zapytanie ofertowe

na dostawę surowców do testów dla projektu pt.:

„Opracowanie i uruchomienie innowacyjnej technologii odlewania ciśnieniowego z wykorzystaniem ukierunkowanej krystalizacji stosowanej w celu poprawy jakości struktury i powierzchni małogabarytowych detali”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Ścieżka dla Mazowsza, współfinansowanego ze środków krajowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania ofert do dnia 22.07.2020 r. w zakładzie spółki SAGA Poland Sp. z o.o. w Teresinie przy ul. Guzowskiej 4.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 roku o godzinie 10:00 w zakładzie spółki SAGA Poland Sp. z o.o. w Teresinie przy ul. Guzowskiej 4.

 

Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji dotyczących zamówienia jest:

Marcin Dworzański, tel. (e-mail: mdworzanski@saga-mb.eu , tel.: +48 882 940 247)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe | Formularz oferty | Oświadczenie | Wzór umowy | Dane osobowe

20.03.2020 r.

SAGA Poland ogłasza zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania i wdrożenia urządzenia do odgazowania ultradźwiękowego dla projektu pt.:

„Opracowanie i uruchomienie innowacyjnej technologii odlewania ciśnieniowego z wykorzystaniem ukierunkowanej krystalizacji stosowanej w celu poprawy jakości struktury i powierzchni małogabarytowych detali”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Ścieżka dla Mazowsza, współfinansowanego ze środków krajowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania ofert do dnia 27.03.2020 r. w zakładzie spółki SAGA Poland Sp. z o.o. w Teresinie przy ul. Guzowskiej 4.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 marca 2020 roku o godzinie 9:00 w zakładzie spółki SAGA Poland Sp. z o.o. w Teresinie przy ul. Guzowskiej 4.

 

Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji dotyczących zamówienia jest:

Marcin Dworzański, tel. (e-mail: mdworzanski@saga-mb.eu , tel.: +48 882 940 247)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe | Formularz oferty | Oświadczenie | Wzór umowy | Dane osobowe

20.03.2020 r.

Informacja o wyniku postępowania

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania i wdrożenia technologii odlewania ciśnieniowego o obniżonej porowatości oraz podwyższonych parametrach mechanicznych dla projektu pt.: „Opracowanie i uruchomienie innowacyjnej technologii odlewania ciśnieniowego z wykorzystaniem ukierunkowanej krystalizacji stosowanej w celu poprawy jakości struktury i powierzchni małogabarytowych detali” została wybrana oferta Wykonawcy:

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Odlewnictwa
Ul. Reymonta 23, 30-059 Kraków

10.03.2020 r.

SAGA Poland ogłasza zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania i wdrożenia technologii odlewania ciśnieniowego o obniżonej porowatości oraz podwyższonych parametrach mechanicznych dla projektu pt.:

„Opracowanie i uruchomienie innowacyjnej technologii odlewania ciśnieniowego z wykorzystaniem ukierunkowanej krystalizacji stosowanej w celu poprawy jakości struktury i powierzchni małogabarytowych detali”

Projekt jest realizowany w ramach Programu Ścieżka dla Mazowsza, współfinansowanego ze środków krajowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Termin składania ofert do dnia 17.03.2020 r. w zakładzie spółki SAGA Poland Sp. z o.o. w Teresinie przy ul. Guzowskiej 4.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 marca 2020 roku o godzinie 9:00 w zakładzie spółki SAGA Poland Sp. z o.o. w Teresinie przy ul. Guzowskiej 4.

 

Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji dotyczących zamówienia jest:

Marcin Dworzański, tel. (e-mail: mdworzanski@saga-mb.eu , tel.: +48 882 940 247)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe | Formularz oferty | Oświadczenie | Wzór umowy | Dane osobowe

17.01.2017 r.

Informujemy, że w postępowaniu przetargowym

Usługa prac badawczo-rozwojowych do projektu pt.:

„Wdrożenie programu produkcji pozycjonerów osprzętu szyb samochodowych wraz z procesem automatyzacji ich paletyzacji w oparciu o innowacyjny stop cynku o podwyższonych parametrach wytrzymałości termicznej i mechanicznej”

prowadzonego przez Saga Poland Sp. z o.o. zwyciężyła oferta Instytutu Odlewnictwa w Krakowie.

27.12.2016 r.

SAGA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Teresinie przy ul. Guzowskiej 4 ogłasza zapytanie ofertowe na:

Usługę prac badawczo-rozwojowych do projektu pt:

„Wdrożenie programu produkcji pozycjonerów osprzętu szyb samochodowych wraz z procesem automatyzacji ich paletyzacji w oparciu o innowacyjny stop cynku o podwyższonych parametrach wytrzymałości termicznej i mechanicznej”

 

Termin składania ofert do dnia 04.01.2017 r.  w siedzibie spółki SAGA Poland Sp. z o.o. w Teresinie przy ul. ul. Guzowskiej 4.

Otwarcie ofert odbędzie się 05.01.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie spółki SAGA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Teresinie przy ul. ul. Guzowskiej 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.

Przetarg ten nie jest przetargiem organizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).

 

Osobą odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:

Leszek Soliński (e-mail: lsolinski@saga-mb.eu, kom.: +48 668 464 749)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe | Wzór umowy

Nowe inwestycje w Saga Poland

Maszyna Frech K-510 powiększyła park maszynowy Saga Poland znajdujący się w głównej hali produkcyjnej. Maszyna została uruchomiona w styczniu a produkcja na niej ruszyła 15 lutego. W planach mamy wzbogacenie gniazda produkcyjnego o maszynę wibrościerną wraz z suszarką odśrodkową i stanowiskiem do pakowania detali w systemie one piece flow. Zakup i uruchomienie nowej maszyny odlewniczej był niezbędny aby zapewnić ciągłość produkcyjną zwiększonego wolumenu zamówień, które zdobyliśmy od naszych klientów.

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawę indukcyjnego pieca topielnego wyposażonego w pompę podającą na potrzeby projektu pt:”Opracowanie i wdrożenie programu produkcji pozycjonerów osprzętu szyb samochodowych wraz z procesem automatyzacji ich paletyzacji w oparciu o innowacyjny stop cynku o podwyższonych parametrach wytrzymałości termicznej i mechanicznej”.

 

Niniejszym informujemy, iż po rozpatrzeni u ofert, które wpłynęły do Saga Poland Sp. z o.o. postępowanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawę linii demonstracyjnej do automatycznej paletyzacji dla projektu pt:„Opracowanie i wdrożenie programu produkcji pozycjonerów osprzętu szyb samochodowych wraz z procesem automatyzacji ich paletyzacji w oparciu o innowacyjny stop cynku o podwyższonych parametrach wytrzymałości termicznej i mechanicznej.”

 

Niniejszym informujemy, iż po rozpatrzeniu ofert, które wpłynęły do Saga Poland Sp. z o.o. postępowanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawę indukcyjnego pieca topielnego wyposażonego w pompę podającą na potrzeby projektu pt:”Opracowanie i wdrożenie programu produkcji pozycjonerów osprzętu szyb samochodowych wraz z procesem automatyzacji ich paletyzacji w oparciu o innowacyjny stop cynku o podwyższonych parametrach wytrzymałości termicznej i mechanicznej”.

 

Niniejszym informujemy, iż po rozpatrzeni u ofert, które wpłynęły do Saga Poland Sp. z o.o. postępowanie zostało nierozstrzygnięte z powodu braku ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

SAGA Poland ogłasza zapytanie ofertowe

Na dostawę linii demonstracyjnej do automatycznej paletyzacji dla projektu pt:

„Opracowanie i wdrożenie programu produkcji pozycjonerów osprzętu szyb samochodowych wraz z procesem automatyzacji ich paletyzacji w oparciu o innowacyjny stop cynku o podwyższonych parametrach wytrzymałości termicznej i mechanicznej” (dalej jako „Projekt”)

 

Projekt realizowany w ramach Programu sektorowego „INNOMOTO”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój.
Termin składania ofert do dnia 21.08.2017 r. w zakładzie spółki SAGA Poland Sp. z o.o. w Teresinie przy ul. Guzowskiej 4.Otwarcie ofert odbędzie się 05.01.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie spółki SAGA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Teresinie przy ul. ul. Guzowskiej 4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.
Przetarg ten nie jest przetargiem organizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).

Osobą odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:

Leszek Soliński (e-mail: lsolinski@saga-mb.eu, kom.: +48 668 464 749)

Zygmunt Świeca (e-mail: zswieca@saga-mb.eu, kom.: +48 784 560 581)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe | Załączniki do zapytania | Wzór umowy

17.01.2017 r.

Informujemy, że w postępowaniu przetargowym

Usługa prac badawczo-rozwojowych do projektu pt.:

„Wdrożenie programu produkcji pozycjonerów osprzętu szyb samochodowych wraz z procesem automatyzacji ich paletyzacji w oparciu o innowacyjny stop cynku o podwyższonych parametrach wytrzymałości termicznej i mechanicznej”

prowadzonego przez Saga Poland Sp. z o.o. zwyciężyła oferta Instytutu Odlewnictwa w Krakowie.

27.12.2016 r.

SAGA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Teresinie przy ul. Guzowskiej 4 ogłasza zapytanie ofertowe na:

Usługę prac badawczo-rozwojowych do projektu pt:

„Wdrożenie programu produkcji pozycjonerów osprzętu szyb samochodowych wraz z procesem automatyzacji ich paletyzacji w oparciu o innowacyjny stop cynku o podwyższonych parametrach wytrzymałości termicznej i mechanicznej”

 

Termin składania ofert do dnia 04.01.2017 r.  w siedzibie spółki SAGA Poland Sp. z o.o. w Teresinie przy ul. ul. Guzowskiej 4.

Otwarcie ofert odbędzie się 05.01.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie spółki SAGA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Teresinie przy ul. ul. Guzowskiej 4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Spółka nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Oferentów zainteresowanych złożeniem oferty, uczestnictwem w przetargu lub zawarciem umowy.

Przetarg ten nie jest przetargiem organizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 907 ze zm.).

 

Osobą odpowiedzialna za udzielenie informacji jest:

Leszek Soliński (e-mail: lsolinski@saga-mb.eu, kom.: +48 668 464 749)

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe | Wzór umowy

Konferencja INNOWACJE W ODLEWNICTWIE CIŚNIENIOWYM – 11-13 maja 2016 r.

W maju 2016 roku Saga Poland Sp. z o.o. wzięła udział w konferencji organizowanej przez Instytut Odlewnictwa. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia z odlewnictwa ze szczególnym uwzględnieniem jakości, innowacyjności, zastosowania nowoczesnych technik badawczych, badań niszczących i nie niszczących oraz organizacji produkcji.

Podczas konferencji został wspomniany dr inż. Aleksander Fajkiel – wieloletni pracownik Instytutu. Dr Fajkiel był konsultantem naszej firmy i gorącym zwolennikiem jej rozwoju.

Tematyka konferencji a szczególnie prelekcja wygłoszona przez reprezentanta firmy Saga Poland przyczyniły się do interesujących dyskusji na temat przyszłości odlewnictwa i nowych technologii w branży. Konferencja była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy.

W spotkaniu wzięły udział m.in.: KROWN S.A., ALTOREC TECHNOLOGY S.L., Kom-Odlew Sp. z o.o..

Saga Poland dla Jamesa Bonda

W 2014 roku na prośbę klienta stworzyliśmy prototyp jednego z elementów karoseryjnych dla nowego modelu samochodu znanego z filmów o Jamesie Bondzie.

Od 2015 roku prowadzimy pełną produkcję profili aluminiowych do szyb samochodów tej marki samochodów.